Παιγνιοθεραπεία

Το play therapy (παιγνιοθεραπεία) είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσον το παιχνίδι και τις τέχνες. Μπορεί να οριστεί ως η διαπροσωπική εκείνη διεργασία, κατά την οποία ένας επαρκώς εκπαιδευμένος θεραπευτής, εισηγείται και χρησιμοποιεί στοχευμένα τις θεραπευτικές δυνάμεις του παιχνιδιού προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να επιλύσουν τις ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να προλάβουν την εμφάνιση μελλοντικών δυσκολιών. Είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά 4-12 ετών που έχουν συναισθηματικά, κοινωνικά και προβλήματα συμπεριφοράς, να βοηθήσουν τον εαυτό τους… Η θεραπευτική σχέση (παιγνιοθεραπευτή – παιδιού) επιτρέπει στο παιδί να βασιστεί στους εσωτερικούς του πόρους οι οποίοι θα επιφέρουν την ωρίμανση και την αλλαγή.

Ενδεικτικά, από μια παρέμβαση μέσω παιγνιοθεραπείας μπορούν να ωφεληθούν παιδιά με ΔΕΠ-Υ, με δυσκολίες στη συναισθηματική διαχείριση, με μειωμένη αυτοεκτίμηση, με φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, παιδιά με αυτισμό, με προβλήματα συμπεριφοράς, με προβλήματα επικοινωνίας, με φτωχές σχολικές επιδόσεις, που βιώνουν πένθος ή απώλεια λόγω θανάτου, διαζυγίου ή άλλου παράγοντα, που αντιμετωπίζουν φόβους, άγχος, κάποια χρόνια ή σοβαρή ασθένεια και εν γένει δυσκολίες προσαρμογής και ένταξης, όπως σχολική άρνηση ή σχολική φοβία.

Στο Ανοιχτό Παράθυρο η Παιγνιοθεραπεία εφαρμόζεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι ομάδες παιγνιοθεραπείας απαρτίζονται από παιδιά που τα συνδέει ένα κοινό αίτημα, όπως η ανάγκη ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, η διαχείριση του άγχους, η βελτίωση των αδελφικών σχέσεων, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η αντιμετώπιση κάποιας απώλειας, κ.ά.

“Play is a child’s natural medium for self expression”
V. Axline

Ανοιχτό Παράθυρο © 2023. All Rights Reserved - Κατασκευή ιστοσελίδας Click4web