Συμβουλευτική – άτομο/ζεύγος

Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει της εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό. Διέπεται από την εστίαση στα προσόντα και δυνατά σημεία του ατόμου και συνιστά σχετικά περιορισμένη χρονικά παρέμβαση, με επικέντρωση σε συγκεκριμένη περιοχή της ζωής που χρήζει βελτίωσης και υποστήριξης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των ατόμων να βρουν τις δικές τους λύσεις και απαντήσεις, να αναζητήσουν τη διαδρομή που τους αρμόζει και όχι την παροχή έτοιμων λύσεων και συνταγών. Ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά, συναισθηματικά, επαγγελματικά, σχέσεων και συντροφικότητας, είναι κάποια από τα πεδία ζωής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

“Το να ακούσουμε με αποδοχή, είναι συχνά το μόνο πράγμα που χρειάζεται για να βοηθηθεί κάποιος”

Ανοιχτό Παράθυρο © 2023. All Rights Reserved - Κατασκευή ιστοσελίδας Click4web